Рішенням сесії Кременецької міської ради від 24 грудня 2020 року за № 49 КНП «Кременецький ЦПМСД» КРР був прийнятий у комунальну власність Кременецької міської територіальної громади.

Рішенням сесії Кременецької міської ради від 16 січня 2021 року за № 56 було:

 • Затверджено Статут КНП «Кременецький ЦПМСД» Кременецької міської ради;

21 січня 2021 року підприємство було зареєстровано в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Ідентифікаційний код юридичної особи 38440115;

Форма власності – Кременецька міська рада;

Основний вид економічної дальності – загальна медична практика – 86,21.

27 вересня 2018 року був укладений Колективний договір між адміністрацією, профспілковим комітетом та радою трудового колективу КНП «Кременецький ЦПМСД» Кременецької районної ради, а 10 березня 2020 року внесені доповнення до колективного договору у відповідності до вимог чинного законодавства України.

28.12.2018 року підприємство отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики ( готуються зміни).

16січня 2020 року підприємство акредитовано на першу категорію (Акредитаційний сертифікат серія МЗ № 2).

Затверджено структуру та штатну чисельність працівників (Наказ № 11 від 21.01.2021 р.).

З 1 січня 2021 року запроваджено оплату праці працівників з урахуванням обсягу і якості їх роботи (наказ № 199 від 29.12.2020 року)

Враховуючи правові, економічні та організаційні зміні котрі відбулися на підприємстві у січні 2021 року було розпочато:

 • проведення перереєстрації підприємтсва у фонді податкової службу, пенсійному фонді, казначействі, фондів соціального страхування, Державному казначействі.
 • Переукладення договорів по оренді приміщень та автотранспорту.
 • Заключили договори по газопостачанню, енергозабезпеченню, телефонному зв’язку та наданню комунальних послуг (вода, тепло).
 • Налагоджена співпраця з банками, закладами охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів та аптеками по забезпеченню медикаментами та технічними засобами.

– Відкоректована робота комісії ЛКК, СНІД, охорони праці, ради медсестер та робочих груп по профілактики, тощо.

З першого дня роботи на підприємстві було забезпечене виконання вимог законів України, Постанов КМУ, наказів МОЗ України УОЗ ОДА, розпоряджень голови ОДА та РДА, рішень сесії місцевих рад.

ІІ. Ресурси підприємтсва.

В структурі підприємтсва функціонують – 15 АЗПСМ та 45 ФАП/ФП.

З 31 січня 2021 року передбачено реорганізацію АЗПСМ с. Н.Олексинець на ФП с. Н.Олексинець.

Затверджено проект формування спрямованої мережі надання ПМД в Кременецькому районі, яким передбачено функціонування 15 лікарських амбулаторій з них 1 головна амбулаторія, 3 амбулаторії групової практики, 11 амбулаторій моно практики та 13 – пунктів здоров’я, т.б. нерегулярних місць надання ПМД.

В цілому по підприємству зареєстровано 269,50 штатних одиниць (2017 р. – 317) с. грн..), в тому числі:

 • лікарського персоналу 59,50 (2017 р. – 67,5);
 • середнього медичного персоналу 150,0 (2017 р. – 166,5);
 • молодшого персоналу 18,0 (2017 р. – 46);
 • іншого персоналу 42,0 (2017 р. – 40,5).

За період 2018 – 2020 роки було скорочено 57,5 посад з них 8,5 лікарських, 20,5 середнього медичного, 28,0 молодшого персоналу.

Проте в районі залишається недостатнім укомплектованість АЗПСМ лікарями – фізичними особами.

В амбулаторіях сіл Попівці, Лідихів, Лопушне працює лише лікарі – сумісники.

У 2018 – 2020 роках розрахувалося 8 лікарів ЗПСМ.

КНП «Кременецький ЦПМСД» є базовим закладом для заочної форми навчання лікарі в- інтернів за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина Тернопільського ДМІ ім. І. Я. Горбачевського. За 7 років підготовлено 20 лікарів, продовжується підготовка 1 лікаря. Із підготовлених лікарів продовжили навчання в ординатурі, аспірантурі – 7 лікарів, 1 захистив кандидатську. Проте залишилося працювати в районі лише 5 лікарів!!!

На базі підприємства проходять стажування (практику) за спеціальністю «Лікарська справа», «Акушерство», «Сестринська справа» студенти Кременецького медичного коледжу ім.. А. Річинського та інших навчальних закладів.

Функціонує навчально – тренінгів центр сімейної медицини, навчанням охоплено 235 медичних працівників.

На підприємстві впроваджено медичну інформаційну систему (МІС) для оптимізації роботи та автоматизації діяльності підприємтсва та його структурних підрозділів пов’язаних з обслуговуванням пацієнтів, обліково – господарською діяльністю та управлінням, а також системи захисту інформації.

Впроваджено програмні продукти, які входять до медичного комплекту програмних систем, а саме «Кадри», «Бухгалтерія», «Медстат».

Підприємство підключено до інформаційної системи Helsi, що дає можливість укладати договори з пацієнтами про надання ПМД, виписувати рецепти, направлення на консультації та госпіталізацію, працювати з усіма медичними документами та формами в електронному вигляді, формувати статистику, тощо.

За допомогою системи пацієнти взмозі записатися на прийом до лікаря в режимі Online та отримати доступ до електронної медичної картки, результатів досліджень, призначень та інше.

15 АЗПСМ та 4 ФАП підключені до мережі Інтернет.

Всі лікарі первинної ланки мають електронний цифровий підпис яким користуються в роботі, в об’єднаній системі eHealth.

В жовтні 2018 року з ТОВ «Хелсі – ЮА» був укладений договір про надання послуг користування інформаційно – телекомунікаційною системою «Helsi». Співпраця з ТОВ продовжується працівниками і у 2020-2021 році.

На 100% автоматизовані робочі місця лікарів ЗПСМ, педіатрів, працівників бухгалтерії, інформаційно – аналітичного відділу, відділу кадрів, адмінперсоналу.

ІІІ. Майнові відносини та матеріально – технічна база.

На 2020 рік фінансовим планом затверджено 34326,400 зі змінами і доповненнями використано 33748039 гривень.

Виконання кошторису в розрізі КЕК додається.

В 2018 – 2020 – роках проводилась робота щодо подальшої реорганізації первинної медичної допомоги.

1) На базі АЗПСМ м. Кременець:

 • відкрито жіночий оглядовий кабінет;
 • клінічну лабораторію, діагностичний кабінет;
 • об’єднано дорослу та дитячу реєстратуру;
 • відкрито пункт надання невідкладної медичної допомоги;
 • кімната матері та дитини, тощо.

2) Відкрито кабінет інформаційних технологій з серверним кабінетом.

3) З метою ефективного використання наявних ресурсів для оперативного вирішення питань виробничої діяльності впроваджено відеоспостереження.

4) Запрацював електронний медичний інформаційний кіоск і електронна черга для пацієнтів.

У 2019-2020 році кошти підприємтсва в основному використовувались на:

 • Перереєстрацію закладу та автотранспорту, проведенню тендерів.
 • Підготовку документів на отримання ліцензії на медичну практику та договору з НСЗУ, акредитацію підприємства.
 • Впровадження програмних систем «Кадри», «Бухгалтерія», «Медстат» та продовження електронного реєстру пацієнтів та ведення електронного документообігу.
 • Доукомплектування АЗПСМ комп’ютерною технікою.
 • Виготовлення штампів, печаток для структурних підрозділів підприємтсва (50 шт.) та заміну вивісок, тощо.

Хотілося б зауважити що жодного гривня не було виділено з районного та місцевого бюджету на реорганізацію (перетворення) закладу!!!

У січні 2021 року підприємство уклало Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з національною службою здоров’я України.

Договір переглядали тричі. Кінцева вартість послуг становила 30467408,0 гривень.

В січні 2021 року з НСЗУ був укладений новий договір. Відкоректована ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД становить 37675326,0 гривень.

Основним показником по якому визначається фінансування підприємтсва є кількість декларацій, укладених лікарями з населенням району.

Станом на 31.12.2020 року всього укладено 56102 декларації, що становить 84,3 % від всього населення.

В червні 2020 року підприємство також укладено договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу – COVID – 19, спричинену корона вірусом SARS – CoV – 2»

Договором передбачено функціонування трьох мобільних бригад, з граничною сумою оплати 152 826 гривень щомісячно, при умові взяття 450 мазків. За дев’ять місяців 2020 року мобільними бригадами підприємтсва взято 6836 мазків для проведення діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що становить 75 % від загальної кількості мазків взятих усіма ЗОЗ району.

Договірні зобов’язання з НСЗУ з обох сторін виконувались своєчасно в повному обсязі.

В структурних підрозділах підприємтсва запроваджена в повному обсязі систему реімбурсації лікарських засобів у межах державного гарантованого пакета медичної допомоги.

В 2019 – 2020 роках вдалося доукомплектувати АЗПСМ:

 • Автомобілем TOYOTA Land Cruiser комплекті з медобладнанням на суму 1 405 000 грн..
 • 14 автомобілів Renault Duster Life на загальну суму 6 081 600 гривень.
 • 13 Комплектів портативного телемедичного обладнання (мобільний діагностичний комплект) на загальну суму 1 418 124,50 гривень.

У 2020 році кошти використовувались в основному на недопущення поширення на території району випадків захворювань спричинених новим корона вірусом.

Відповідно до Постанови КМ України від 20 березня 2020 року № 225 було налагоджено закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів коронавірусної хворобі (COVID – 19).

З місцевого бюджету для подолання спалаху COVID – 19 у 2020 році було виділено 188 000 гривень, які були використані:

– 54,6 тис. грн. на придбання засобів індивідуального захисту;

– 11,7 тис. грн. на придбання дезінфікуючих засобів;

– 25,9 тис. грн. на придбання антисептиків;

– 95,8 тис. грн. на придбання медичного обладнання та розхідних матеріалів.

Благодійних коштів у вигляді матеріальних цінностей поступило на суму 237864 гривень, які були розподілені серед структурних підрозділів підприємства в основному це ЗІЗ , ПЛР-тести та деззасоби.

Особливо хотілося відмітити благодійників:

 • активістів: Ольгу Вольшину, Інгу Рожик, Трофимлюк, Михайла Бойко.
 • Отців: Володимира (Буграк), Георгія (Прокопчук), Андрія (Любанб)
 • ПП: Сухоменюк, Фендич;
 • Благодійний Фонд «Наша Надія»;
 • ТОВ «Раймакс», «Кусум Фарм»
 • ПАТ ПВЧ «Борщагівський ХФЗ;
 • Політичним партій «ВО Свобода», «Європейська солідарність»;
 • Кафедри іноземних мов КОГП ім. Шевченка ;
 • Міської ради м. Кременець;
 • Лопушнянської та Почаївської ОТГ.
 • Плосківської сільської ради.

Зміцнення матеріальної технічної бази.

2019 рік

 • в АЗПСМ та ФАП/ФП за кошти сільських рад замінено 10 вікон на пластикові та 5 дверей;
 • Проведено капітальний ремонт будівлі ФАП с. В. Млинівці та зроблено огорожу (кошти сільської ради);
 • ФАП с. Крижі та с. Кімната облаштовані водопостачання та водовідведення (кошти сільської ради)
 • В АЗПСМ с. В. Бережці, с. Білокриниця, с. Горинка, с. Дунаїв, с. Катеринівка, с. Лідихів, с. Попівці, с. Ридомиль, с. Сапанів та на ФАП с. Будки зроблені пандуси.
 • Облаштовані сходи, фундамент та проведені інші будівельні роботи в АЗПСМ с. Ридомиль, ФАП с. Кушлин, с. Хотовиця.
 • Проведено капітальний ремонт в 10 – ти кабінетах АЗПСМ м. Кременець.

2020 рік

 • В АЗПСМ с. Білокриниця проведено капітальний ремонт гаражного приміщення.
 • На ФАП с. В.Млинівці проведено реконструкцію підсобного приміщення під гараж.
 • В АЗПСМ с. Сапанів проведено капітальний ремонт гаражного приміщення.
 • Проведено поточний ремонт кабінету здорової дитини в АЗПСМ

м. Кременець.

 • Проведено поточний ремонт кабінету невідкладної допомоги в АЗПСМ м. Кременець.
 • Проведено поточний ремонт коридорного приміщення

на І поверсі АЗПСМ м. Кременець.

 • Підготовлено кімнату для мобільних бригад з метою користування засобами індивідуального захисту в АЗПСМ м. Кременець.
 • Відремонтовано дах на ФП с. Н. Кокорів.
 • При всіх АЗПСМ об лаштовані пандуси.

В усіх структурних підрозділах підприємств у 2019 – 2020 роках проводились поточні ремонти приміщень з метою підготовки їх до роботи в осінньо – зимовий період.

Проведення вищенаведених робіт стало можливим завдяки співпраці з головами ОТГ, місцевих рад, керівниками підприємств, установ та господарств району.

Найголовніше, що вдалося зробити за звітний період – це сформувати нову структуру первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та відмежувати її від інших рівнів , і це дуже важливо.

Проте на сьогодні залишається цілий ряд проблем:

1) Один з пріоритетних напрямків галузі – посилення потенціалу АЗПСМ, ФАП/ФП.

Адже 80% проблем населення в охороні здоров’я можна вирішити на первинному рівні.

Сімейний лікар взмозі надати весь комплекс медичних послуг лише маючи необхідний набір обладнання, інструментарію та приміщень!!!

2) Якщо первинну ланку належно фінансувати, створити нормальні умови праці, забезпечити кваліфікованими кадрами, тоді вона взмозі вирішити багато питань з профілактики та лікування пацієнтів без допомоги вторинного та третинного рівнів.

Нині ж населення по старинці «спрямовується» до «вузьких» спеціалістів, а вторинка лобіює цей процес, бо їм вигідно мати та отримувати додаткові кошти.

Сьогодні лікарі первинки готові працювати по новому, так як пройшли перепідготовку на базах обласних та республіканських навчальних закладів.

Подобається це комусь, чи ні – за такими правилами працює весь світ.

3) Наша мета сьогодні – зробити так, щоб ресурси витрачались не на інфраструктуру, а на послуги.

Сьогодні фінансування галузі, це не фінансування ліжок, відвідувань, а фінансування на 1 мешканця – 550-600 грн., фінансування за наданні послуги.

Належне фінансування первинки це 30-40% від загального фінансування галузі а не 25% як у нас.

У 2021-2025 роках необхідно:

 1. Завершення формування Спроможної мережі по наданню ПМД у відповідності до перспективного регіонального плану (переглянути структуру, мережу та штати підприємства).
 2. Продовження проведення загально національної «приписної компанії» шляхом укладання договорів про надання первинної медичної допомоги між громадянами та вільно обраними лікарями ЗПСМ, педіатрами. Довести укладання договорів до 95-98%.
 3. Продовження в повному осбязі системи реімбурсації лікарських засобів у межах державного гарантованого пакета медичної допомоги.
 4. Подальша розбудова та стандартизація системи сімейних лікарів, створення на базі підприємтсва «Клініки сімейної медицини» крокової доступності.